آرشیو نمونه کار

دستگاه تصفیه روغن

دستگاه روغن کشی زیتون

دستگاه هسته گیر زیتون

دستگاه بسته بندی وکیوم مدل AZV-600 نوع عمودی

دستگاه بسته بندی وکیوم مدل AZH-450ES با قابلیت کنترل ارتفاع سینی

www.astankhazar.ir

دستگاه بسته بندی وکیوم مدل AZA-450ES با قابلیت کنترل زاویه بدنه

دستگاه بسته بندی وکیوم مدل AZ-450ESنوع ایستاده

دستگاه بسته بندی وکیوم مدل AZ-450Eنوع رومیزی

دستگاه گرد و غبار گیر

دستگاه برشته کن مدل ایستاده